Home / Giới Thiệu

Giới Thiệu

Âm trạch – Dương trạch là gì?

1. Dương trạch – Âm trạch Trạch là đất dùng vào mục đích địa lý phong thủy, được chọn theo các tiêu chuẩn nhất định. Kể ra như : vị trí, phương vị, địa thế hay  sông, núi , thoáng  gió, khả năng tụ khí, dòng chảy… Ngoài ra, trạch …

Read More »